O firmie

PHU ZAMADOR działa na lokalnym rynku od 1996 roku i zajmuje się głównie problematyką energetyczną. Firma opiera się na profesjonalistach w branży ciepłowniczej i instalatorskiej, którzy zapewniają wysoką jakość i optymalną cenę świadczonych usług.

Posiadamy wszelkie kwalifikacje w zakresie wykonywania:

  • audytów energetycznych,
  • certyfikatów energetycznych,
  • doradztwa energetycznego.

Akredytacje Narodowej Agencji Poszanowania Energii nr 1518/93/06,
nr 0723/S18/2008 i nr 1431/N-12/2011.

Uprawnienia nr MI/ŚE/691/2009, nr rejestru 1409
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Wpis na listę ministerialną audytorów energetycznych (audytorzy preferowani przez Bank Gospodarstwa Krajowego – dystrybutor środków przeznaczonych na termomodernizację)
Lista audytorów

Oferowane warunki to:

  • optymalna cena wykonania i warunki płatności,
  • termin wykonania dostosowany do wymogów inwestora,
  • bezterminowa gwarancja – poprawności wykonania (pozytywna weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
  • nadzór autorski nad prawidłowością realizacji prac zawartych w wykonywanej dokumentacji (audyt energetyczny lub remontowy, projekt modernizacji instalacji c.o.).